SPOLEČNĚ rozvíjíme městoProstějovměstoProstějovměstoProstějovměstoProstějov.

Prostějov - zdravé srdce Hané!

Pojďte s námi realizovat Vaše sny a nápady.

Třetí ročník participativního rozpočtu byl zahájen!

do 31.12.2023 může každý občan Prostějova starší 15 let podat až 3 návrhy s max. náklady 1 mil. Kč/1 projekt. Opět je na projekty vyčleněna částka 3 mil. Kč. Letošní ročník má drobné změny a novinky, vše najdete v sekci Participativní rozpočet 2023. Těšíme se na Vaše nápady!

 

Druhý ročník participativního rozpočtu byl zahájen 1.10. 2022 a do 30.11.2022 mohli občané předkládat své návrhy. Tentokrát bylo podáno celkem 9 projektů a další byl ze strany předkladatelky stažen. V prosinci a lednu probíhala kontrola projektů, do hlasování jich postupuje šest. Od 1.února bylo spuštěno hlasování o nejlepší projekt v očích veřejnosti. Začátkem března 2023 bylo jasné, kolik hlasů získalo těchto 6 projektů. Poslední březnová schůze rady města schválila k přípravě a realizaci všech 6 projektů! 

V prvním ročníku bylo podáno 36 občanských návrhů a do hlasování veřejnosti postoupilo 14 z nich. Rada města Prostějova konaná dne 22.3.2022 schválila k realizaci tyto projekty participativního rozpočtu: Altán v Kolářových sadech, Oprava chodníků vnitrobloku Olomoucká 36 - 48, Workout hřiště na náměstí Spojenců a Vraťte nám hvězdnou oblohu. Dokončeny již byly projekty: Altán, Workoutové hřiště, Vraťte nám hvězdnou oblohu (realizace rekonstrukce veřejného osvětlení v Kolářových sadech). Oprava chodníků je projekčně připravena, ale bude realizována až v jarních měsících 2024 po realizaci regenerace bytového domu, které si zajišťuje příslušné společenství samo.

Dopravní terminál Újezd včetně parkovacího domu

Dopravní terminál Újezd včetně parkovacího domu

Plánovaný
Otevřít Dopravní terminál Újezd včetně parkovacího domu
Zimní stadion - fotovoltaika na objektu šaten

Zimní stadion - fotovoltaika na objektu šaten

V realizaci
Otevřít Zimní stadion - fotovoltaika na objektu šaten

Skvělé nápady přibývají každý den...

Aktuálně

Chcete podat projekt participativního rozpočtu a nejste si jisti?

28. 11. 2023

Chcete podat projekt participativního rozpočtu a nejste si jisti?

Ještě více než měsíc může každý občan Prostějova starší 15 let předložit až 3 projekty do letošního ročníku participativního rozpočtu. Projekty pomalu přibývají, podívejte se již nyní na nápady spoluobčanů v sekci Participativní rozpočet 2023. . Pokud sami nad nějakým nápadem uvažujete a potřebujet...
Otevřít Chcete podat projekt participativního rozpočtu a nejste si jisti?
Ul. Jungmanova - stávající stav, i tady proběhne výměna

15. 11. 2023

Rekonstrukce veřejného osvětlení Březinova a Česká (včetně okolních ulic)

Přidali jsme nový projekt v oblasti Doprava a infrastruktura, pojďte se na něj podívat.
Otevřít Rekonstrukce veřejného osvětlení Březinova a Česká (včetně okolních ulic)
Rozsah výměny svítidel ve Vrahovicích a Čechůvkách

15. 11. 2023

Rekonstrukce veřejného osvětlení Vrahovice

Přidali jsme nový projekt v oblasti Doprava a infrastruktura, pojďte se na něj podívat.
Otevřít Rekonstrukce veřejného osvětlení Vrahovice
Červenou barvou - plánovaný nový chodník, zelená představuje opravu stávajícího chodníku

14. 11. 2023

Výstavba a oprava chodníku na ul. Kojetínská

Přidali jsme nový projekt v oblasti Doprava a infrastruktura, pojďte se na něj podívat.
Otevřít Výstavba a oprava chodníku na ul. Kojetínská

Nejbližší akce

16. 12. 23 - 17. 12. 23
Vánoční prohlídky radnice
pro veřejnost

Vánoční prohlídky radnice

KDE radnice na nám. T. G. Masaryka OD 16:00 hodin

206

Projektů na zlepšení vašeho života

Zobrazit na mapě

4

Strategicky ucelených oblastí

Prohlédnout strategii

Budoucnost není dílem náhody, ale vzájemné spolupráce všech obyvatel města.

Spolupráce s obyvateli a místními subjekty při plánování a realizaci projektů je zásadním předpokladem zvyšování kvality života ve městě.Na základě dialogu s nimi a přihlédnutí k finančním i časovým hlediskům se budeme snažit uskutečnit maximum projektů, které budou mít širokou veřejnou podporu.

Stavební investice zahrnují přehled akcí, které jsou schváleny orgány města (rada a zastupitelstvo) včetně zajištění finančních prostředků.

V průběhu roku dochází k úpravě (aktualizaci) některých jmenovitých akcí dle potřeby, a to na základě  tzv. rozpočtových opatření, která bývají schvalována v průběhu celého roku. Jsou potřebná z důvodu krytí uzavíraných smluv o dílo vzešlých z výběrových řízení a taktéž na pořízení nových projektů a akcí na základě úkolů z orgánů města a možností přijatých dotací.  
 

Menu