SPOLEČNĚ rozvíjíme městoProstějovměstoProstějovměstoProstějovměstoProstějov.

Prostějov - zdravé srdce Hané!

Pojďte s námi realizovat Vaše sny a nápady.

Fáze kontroly a posouzení projektů třetího ročníku participativního rozpočtu byla ukončena! 

do 31.12.2023 mohl každý občan Prostějova starší 15 let podat až 3 návrhy s max. náklady 1 mil. Kč/1 projekt. Opět je na projekty vyčleněna částka 3 mil. Kč. Celkem bylo podáno 20 projektů. V lednu a začátkem února 2024 projekty prošly kontrolou a už víme, že do fáze hlasování postupuje 9 projektů. V březnu se budou připravovat propagace projektů včetně natáčení videí. V dubnu proběhne hlasování veřejnosti a projekty s nejvyšším počtem kladných hlasů mohou postoupit k realizaci. Budeme rádi, když se zapojíte i Vy!

 

Druhý ročník participativního rozpočtu byl zahájen 1.10. 2022 a do 30.11.2022 mohli občané předkládat své návrhy. Tentokrát bylo podáno celkem 9 projektů a další byl ze strany předkladatelky stažen. V prosinci a lednu probíhala kontrola projektů, do hlasování jich postupuje šest. Od 1.února bylo spuštěno hlasování o nejlepší projekt v očích veřejnosti. Začátkem března 2023 bylo jasné, kolik hlasů získalo těchto 6 projektů. Poslední březnová schůze rady města schválila k přípravě a realizaci všech 6 projektů! Již byly realizovány projekty Discgolfové hřiště v Kolářových sadech, Informace o prostějovských osobnostech na tabulkách ulic, další 4 se připravují. 

V prvním ročníku bylo podáno 36 občanských návrhů a do hlasování veřejnosti postoupilo 14 z nich. Rada města Prostějova konaná dne 22.3.2022 schválila k realizaci tyto projekty participativního rozpočtu: Altán v Kolářových sadech, Oprava chodníků vnitrobloku Olomoucká 36 - 48, Workout hřiště na náměstí Spojenců a Vraťte nám hvězdnou oblohu. Dokončeny již byly projekty: Altán, Workoutové hřiště, Vraťte nám hvězdnou oblohu (realizace rekonstrukce veřejného osvětlení v Kolářových sadech). Oprava chodníků je projekčně připravena, ale bude realizována až v jarních měsících 2024 po realizaci regenerace bytového domu, které si zajišťuje příslušné společenství samo.

Dopravní terminál Újezd včetně parkovacího domu

Dopravní terminál Újezd včetně parkovacího domu

Plánovaný
Otevřít Dopravní terminál Újezd včetně parkovacího domu
Navýšení kapacity Jeslí na sídlišti Svobody

Navýšení kapacity Jeslí na sídlišti Svobody

Plánovaný
Otevřít Navýšení kapacity Jeslí na sídlišti Svobody

Skvělé nápady přibývají každý den...

Aktuálně

Hřbitov ve Vrahovicích

20. 2. 2024

Hřbitov Vrahovice - rozšíření o hrobová místa a kolumbaria

Přidali jsme nový projekt v oblasti Správa města, pojďte se na něj podívat.
Otevřít Hřbitov Vrahovice - rozšíření o hrobová místa a kolumbaria
současný stav tržnice

19. 2. 2024

Demolice zděné části tržnice v centru města

Přidali jsme nový projekt v oblasti Životní prostředí, pojďte se na něj podívat.
Otevřít Demolice zděné části tržnice v centru města
Vyhodnocení fáze posouzení a kontrola projektů PaRo 2023

15. 2. 2024

Vyhodnocení fáze posouzení a kontrola projektů PaRo 2023

Do posledního dne roku 2023 měli občané možnost podávat náměty do 3. ročníku participativního rozpočtu. Celkem bylo předloženo 20 projektů od 14 občanů města. V těchto dnech byla dokončena kontrola projektů a jejich posuzování z hlediska souladu se Zásadami, koncepcemi a strategickými dokumenty měst...
Otevřít Vyhodnocení fáze posouzení a kontrola projektů PaRo 2023
stávající plocha v ulici Růžová

8. 2. 2024

Posilovací stroje pro seniory na ulici Růžová

Přidali jsme nový projekt v oblasti Sport a aktivní volný čas, pojďte se na něj podívat.
Otevřít Posilovací stroje pro seniory na ulici Růžová

Nejbližší akce

18. 3. 2024
Vynášení Smrtky
hlavně děti a veřejnost

Vynášení Smrtky

KDE náměstí T. G. Masaryka u muzea OD 13:30 hodin
20. 3. 2024
Představení návrhu nového parku v areálu bývalých Jezdeckých kasáren
představení záměrů a diskuze

Představení návrhu nového parku v areálu bývalých Jezdeckých kasáren

KDE zasedací místnost ve dvoře radnice na nám. TGM OD 16:00 hodin

214

Projektů na zlepšení vašeho života

Zobrazit na mapě

4

Strategicky ucelených oblastí

Prohlédnout strategii

Budoucnost není dílem náhody, ale vzájemné spolupráce všech obyvatel města.

Spolupráce s obyvateli a místními subjekty při plánování a realizaci projektů je zásadním předpokladem zvyšování kvality života ve městě.Na základě dialogu s nimi a přihlédnutí k finančním i časovým hlediskům se budeme snažit uskutečnit maximum projektů, které budou mít širokou veřejnou podporu.

Stavební investice zahrnují přehled akcí, které jsou schváleny orgány města (rada a zastupitelstvo) včetně zajištění finančních prostředků.

V průběhu roku dochází k úpravě (aktualizaci) některých jmenovitých akcí dle potřeby, a to na základě  tzv. rozpočtových opatření, která bývají schvalována v průběhu celého roku. Jsou potřebná z důvodu krytí uzavíraných smluv o dílo vzešlých z výběrových řízení a taktéž na pořízení nových projektů a akcí na základě úkolů z orgánů města a možností přijatých dotací.  
 

Menu