Rozvíjíme městoProstějovměstoProstějovměstoProstějovměstoProstějov.

Prostějov - chytré město pro občany

Pojďte s námi realizovat Vaše sny a nápady.

Děkujeme, že jste se zapojili do tvorby Strategického plánu formou dotazníkového šetření. V měsících duben, květen a červen jste vyplňovali dotazník a pocitovou mapu ke třem oblastem - nejprve v oblasti životního prostředí, následoval průzkum oblasti společenstké se zaměřením na rozvoj volnočasových aktivit a pokračoval tématy mobility a lokální ekonomiky. Kromě občanů se zapojili i místní podnikatelé, pro které byl určen speciální dotazník. Velice děkujeme za Vaši spolupráci.

Vyhodnocení získaných informací probíhá v těchto  dnech, závěry Vám rádi představíme. Proběhlo také vylosování mezi obyvateli, kteří v dotazníku přidali kontakt. Pro třicet z nich byl připraven dárkový balíček. 

 

Aktuálně

Revitalizace u soutoku řek Hloučely a Romže (Valová) a založení biocentra

20.10. 2021

Revitalizace u soutoku řek Hloučely a Romže (Valová) a založení biocentra

Přidali jsme nový projekt v oblasti Sport a aktivní volný čas, pojďte se na něj podívat.
Otevřít Revitalizace u soutoku řek Hloučely a Romže (Valová) a založení biocentra
Jižní prstenec - část I. etapy

20.10. 2021

Jižní prstenec - část I. etapy

Přidali jsme nový projekt v oblasti Životní prostředí, pojďte se na něj podívat.
Otevřít Jižní prstenec - část I. etapy
Obnova krajiny v jihozápadním kvadrantu města

20.10. 2021

Obnova krajiny v jihozápadním kvadrantu města

Přidali jsme nový projekt v oblasti Životní prostředí, pojďte se na něj podívat.
Otevřít Obnova krajiny v jihozápadním kvadrantu města
Obnova a dosadba trvalkových záhonů

18.10. 2021

Obnova a dosadba trvalkových záhonů

Přidali jsme nový projekt v oblasti Životní prostředí, pojďte se na něj podívat.
Otevřít Obnova a dosadba trvalkových záhonů

69

Projektů na zlepšení vašeho života

Zobrazit na mapě

Budoucnost není dílem náhody, ale vzájemné spolupráce všech obyvatel města.

Spolupráce s obyvateli a místními subjekty při plánování a realizaci projektů je zásadním předpokladem zvyšování kvality života ve městě.Na základě dialogu s nimi a přihlédnutí k finančním i časovým hlediskům se budeme snažit uskutečnit maximum projektů, které budou mít širokou veřejnou podporu.

4

Strategicky ucelených oblastí

Prohlédnout strategii
Menu