SPOLEČNĚ rozvíjíme městoProstějovměstoProstějovměstoProstějovměstoProstějov.

Prostějov - zdravé srdce Hané!

Pojďte s námi realizovat Vaše sny a nápady.

Pozor! Bylo rozhodnuto o projektech PaRo 2023, které mohou být zrealizovány! 

Už známe konečné výsledky a pořadí projektů participativního rozpočtu. V květnu bylo na schůzi rady rozhodnuto, které projekty mohou být zrealizovány:  Zábavné hřiště s 3D prvky, Streetball hřiště Okružní a Modernizace dětského hřiště J. Suka. Podrobnosti najdete v sekci Participativní rozpočet. 

do 31.12.2023 mohl každý občan Prostějova starší 15 let podat až 3 návrhy s max. náklady 1 mil. Kč/1 projekt. Opět je na projekty vyčleněna částka 3 mil. Kč. Celkem bylo podáno 20 projektů. V lednu a začátkem února 2024 projekty prošly kontrolou a  do fáze hlasování postoupilo 9 projektů. V březnu probíhala propagace projektů včetně natáčení videí. Po celý duben se hlasovalo elektronicky i formou vyplnění tištěných anketních lístků. 

Druhý ročník participativního rozpočtu byl zahájen 1.10. 2022 a do 30.11.2022 mohli občané předkládat své návrhy. Tentokrát bylo podáno celkem 9 projektů a další byl ze strany předkladatelky stažen. V prosinci a lednu probíhala kontrola projektů, do hlasování jich postupuje šest. Od 1.února bylo spuštěno hlasování o nejlepší projekt v očích veřejnosti. Začátkem března 2023 bylo jasné, kolik hlasů získalo těchto 6 projektů. Poslední březnová schůze rady města schválila k přípravě a realizaci všech 6 projektů! Již byly realizovány projekty Discgolfové hřiště v Kolářových sadech, Informace o prostějovských osobnostech na tabulkách ulic, další čtyři projekty se realizují. 

V prvním ročníku bylo podáno 36 občanských návrhů a do hlasování veřejnosti postoupilo 14 z nich. Rada města Prostějova konaná dne 22.3.2022 schválila k realizaci tyto projekty participativního rozpočtu: Altán v Kolářových sadech, Oprava chodníků vnitrobloku Olomoucká 36 - 48, Workout hřiště na náměstí Spojenců a Vraťte nám hvězdnou oblohu. Dokončeny již byly projekty: Altán, Workoutové hřiště, Vraťte nám hvězdnou oblohu (realizace rekonstrukce veřejného osvětlení v Kolářových sadech). Oprava chodníků je projekčně připravena, ale bude realizována až v jarních měsících 2024 po realizaci regenerace bytového domu, které si zajišťuje příslušné společenství samo.

Dopravní terminál Újezd včetně parkovacího domu

Dopravní terminál Újezd včetně parkovacího domu

Plánovaný
Otevřít Dopravní terminál Újezd včetně parkovacího domu
Navýšení kapacity Jeslí na sídlišti Svobody

Navýšení kapacity Jeslí na sídlišti Svobody

Plánovaný
Otevřít Navýšení kapacity Jeslí na sídlišti Svobody

Skvělé nápady přibývají každý den...

Aktuálně

Rekonstrukce sídliště Svornosti - II. etapa

13. 6. 2024

Rekonstrukce sídliště Svornosti - II. etapa

Přidali jsme nový projekt v oblasti Bydlení, pojďte se na něj podívat.
Otevřít Rekonstrukce sídliště Svornosti - II. etapa
Nová mlžící brána a v popředí mlžítko v centrální části náměstí

7. 6. 2024

Mlžítka a nové vybavení bylo nainstalováno

Dle kalendáře a někdy i podle dosažených teplot se blíží letní období. Pro zpříjemnění trávení času návštěvníků a občanů v centru města byly opět v těchto dnech nainstalovány mlžítka, která jsou ovládána jednotlivci dle jejich uvážení. Jedno se nachází v centrálním prostoru náměstí T. G. Masaryka ne...
Otevřít Mlžítka a nové vybavení bylo nainstalováno
ul. Krasická - směr do centra

6. 6. 2024

Stavební úpravy v ulici Krasická

Přidali jsme nový projekt v oblasti Doprava a infrastruktura, pojďte se na něj podívat.
Otevřít Stavební úpravy v ulici Krasická
ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce hygienických zařízení - pavilon F

5. 6. 2024

ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce hygienických zařízení - pavilon F

Přidali jsme nový projekt v oblasti Sociální a zdravotní služby, pojďte se na něj podívat.
Otevřít ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce hygienických zařízení - pavilon F

Nejbližší akce

16. 5. 24 - 15. 9. 24
Výstava - FENOMÉN WOLKRŮV PROSTĚJOV
pro veřejnost

Výstava - FENOMÉN WOLKRŮV PROSTĚJOV

KDE kulturní klub DUHA na ul. Školní 4, Prostjěov OD 17:00 hodin
1. 6. 24 - 26. 7. 24
Letní scéna na nádvoří zámku - červen a červenec 2024
pro veřejnost

Letní scéna na nádvoří zámku - červen a červenec 2024

KDE Duha - Kulturní klub u hradeb na ul. Školní 4 OD 08:30 hodin

233

Projektů na zlepšení vašeho života

Zobrazit na mapě

4

Strategicky ucelených oblastí

Prohlédnout strategii

Budoucnost není dílem náhody, ale vzájemné spolupráce všech obyvatel města.

Spolupráce s obyvateli a místními subjekty při plánování a realizaci projektů je zásadním předpokladem zvyšování kvality života ve městě.Na základě dialogu s nimi a přihlédnutí k finančním i časovým hlediskům se budeme snažit uskutečnit maximum projektů, které budou mít širokou veřejnou podporu.

Stavební investice zahrnují přehled akcí, které jsou schváleny orgány města (rada a zastupitelstvo) včetně zajištění finančních prostředků.

V průběhu roku dochází k úpravě (aktualizaci) některých jmenovitých akcí dle potřeby, a to na základě  tzv. rozpočtových opatření, která bývají schvalována v průběhu celého roku. Jsou potřebná z důvodu krytí uzavíraných smluv o dílo vzešlých z výběrových řízení a taktéž na pořízení nových projektů a akcí na základě úkolů z orgánů města a možností přijatých dotací.  
 

Menu