SPOLEČNĚ rozvíjíme městoProstějovměstoProstějovměstoProstějovměstoProstějov.

Prostějov - zdravé srdce Hané!

Pojďte s námi realizovat Vaše sny a nápady.

Druhý ročník participativního rozpočtu byl zahájen 1.10. 2022 a do 30.11.2022 mohli občané předkládat své návrhy. Tentokrát bylo podáno celkem 9 projektů a další byl ze strany předkladatelky stažen. V prosinci a lednu probíhala kontrola projektů, do hlasování jich postupuje šest. Od 1.února bylo spuštěno hlasování o nejlepší projekt v očích veřejnosti. Začátkem března 2023 bylo jasné, kolik hlasů získalo těchto 6 projektů. Poslední březnová schůze rady města schválila k přípravě a realizaci všech 6 projektů! 

V prvním ročníku bylo podáno 36 občanských návrhů a do hlasování veřejnosti postoupilo 14 z nich. Rada města Prostějova konaná dne 22.3.2022 schválila k realizaci tyto projekty participativního rozpočtu: Altán v Kolářových sadech, Oprava chodníků vnitrobloku Olomoucká 36 - 48, Workout hřiště na náměstí Spojenců a Vraťte nám hvězdnou oblohu. Dokončeny již byly projekty: Altán, Workoutové hřiště, Vraťte nám hvězdnou oblohu (realizace rekonstrukce veřejného osvětlení v Kolářových sadech). Oprava chodníků je projekčně připravena, ale bude realizována až v jarních měsících 2024 po realizaci regenerace bytového domu, které si zajišťuje příslušné společenství samo.

Aktuálně

Další oprava chodníku bude zahájena

20. 9. 2023

Další oprava chodníku bude zahájena

Koncem září 2023 budou na ulici Čs. armádního sboru směrem do ulice Prešovské zahájeny práce na opravách chodníku v délce cca 80 m. Rekonstrukci bude provádět společnost FCC Prostějov, s.r.o. z Prostějova  a to do poloviny října na základě zpracované projektové dokumentace. Jedná se o druhou et...
Otevřít Další oprava chodníku bude zahájena
ZUŠ Kravařova bude místem stavby

18. 9. 2023

ZUŠ Kravařova bude místem stavby

Objekt základní umělecké školy se nachází na území městské památkové zóny. V nejbližší době je nutné provést opravu soklu a fasády, jejich nátěrů, nátěrů vnějšího líce oken a opravu a nátěry klempířských prvků na budově ZUŠ. Nejprve je ovšem nutné provést rekonstrukci střechy, protože do střešní kon...
Otevřít ZUŠ Kravařova bude místem stavby
Stavební ruch v jeslích

15. 9. 2023

Stavební ruch v jeslích

Tento týden byla zahájena investiční akce v jeslích města Prostějova.  K budově jeslí na sídl. Svobody patří dětské hřiště, které je situováno na jižní straně mezi budovami jeslí a mateřské školy. Na hřišti však chybí jakákoliv krycí zeleň kromě malé části travnaté plochy. Byla tedy navržena...
Otevřít Stavební ruch v jeslích
Výsadby podél ulice Ječné (Krajinný prvek Z008)

13. 9. 2023

Výsadby podél ulice Ječné (Krajinný prvek Z008)

Přidali jsme nový projekt v oblasti Životní prostředí, pojďte se na něj podívat.
Otevřít Výsadby podél ulice Ječné (Krajinný prvek Z008)

Nejbližší akce

24. 9. 23 - 24. 9. 23
Prostějovský SWAP/VÝMĚNA
pro veřejnost

Prostějovský SWAP/VÝMĚNA

KDE Duha - Kulturní klub u hradeb na ul. Školní 4 OD 14:00 hodin
26. 9. 23 - 1. 10. 23
Legiovlak v Prostějově
pro veřejnost

Legiovlak v Prostějově

KDE hlavní vlakové nádraží OD 08:00 hodin

198

Projektů na zlepšení vašeho života

Zobrazit na mapě

4

Strategicky ucelených oblastí

Prohlédnout strategii

Budoucnost není dílem náhody, ale vzájemné spolupráce všech obyvatel města.

Spolupráce s obyvateli a místními subjekty při plánování a realizaci projektů je zásadním předpokladem zvyšování kvality života ve městě.Na základě dialogu s nimi a přihlédnutí k finančním i časovým hlediskům se budeme snažit uskutečnit maximum projektů, které budou mít širokou veřejnou podporu.

Stavební investice zahrnují přehled akcí, které jsou schváleny orgány města (rada a zastupitelstvo) včetně zajištění finančních prostředků.

V průběhu roku dochází k úpravě (aktualizaci) některých jmenovitých akcí dle potřeby, a to na základě  tzv. rozpočtových opatření, která bývají schvalována v průběhu celého roku. Jsou potřebná z důvodu krytí uzavíraných smluv o dílo vzešlých z výběrových řízení a taktéž na pořízení nových projektů a akcí na základě úkolů z orgánů města a možností přijatých dotací.  
 

Menu