SPOLEČNĚ rozvíjíme městoProstějovměstoProstějovměstoProstějovměstoProstějov.

Prostějov - zdravé srdce Hané!

Pojďte s námi realizovat Vaše sny a nápady.

Velká část občanů našeho města se zapojila do tvorby Strategického plánu (formou dotazníkového šetření a pocitových map).  Odpovídali na otázky ke třem oblastem - nejprve v oblasti životního prostředí, následoval průzkum oblasti společenské se zaměřením na rozvoj volnočasových aktivit a pokračovalo se tématy mobility a lokální ekonomiky. Kromě občanů se zapojili i místní podnikatelé, pro které byl určen speciální dotazník. Velice děkujeme všem za Vaši spolupráci.

Vyhodnocení získaných informací je zpracováno, bylo zveřejněno na webu města i v prostějovských radničních listech. Koncem dubna se konalo první veřejné projednání, na kterém byli občané seznámeni s výsledky šetření, s dalším postupem prací a určení směru strategie. Dme 4.8.2022 se konalo další veřejné projednání, na kterém již byla také ukázána databáze projektů k naplnění jednotlivých opatření a cílů. 

První ročník participativního rozpočtu skončil. Přijali jsme 36 občanských návrhů a do hlasování veřejnosti postoupilo 14 z nich. V letošním roce bude zahájena příprava realizace těch nejúspěšnějších. Byla vyčleněna částka pro tento ročník ve výši 3 mil. Kč. Rada města Prostějova konaná dne 22.3.2022 schválila k realizaci tyto projekty participativního rozpočtu (do celkové částky 3 mil. Kč):

Altán v Kolářových sadech, Oprava chodníků vnitrobloku Olomoucká 36 - 48, Workout hřiště na náměstí Spojenců a Vraťte nám hvězdnou oblohu.

Na základě zkušeností město připravuje další ročník participativního rozpočtu. 

Aktuálně

Opravená fasáda na družině ZŠ Majakovského

29. 9. 2022

Stavební investice ve Vrahovicích

V měsíci září byly dokončeny některé významné stavby v této části města: Oprava fasády na budově družiny ZŠ Majakovského, oprava chodníku v ul. Čs. Armádního sboru a nový chodník na ul. Prešovská, revitalizace Pivovarského rybníčku.  Oprava fasády Oprava fasády na budově družiny ZŠ Majakovsk...
Otevřít Stavební investice ve Vrahovicích
Návrh úprav chodníků vnitrobloku

26. 9. 2022

Oprava chodníku vnitrobloku Olomoucká 36-48 a Budovcova

Přidali jsme nový projekt v oblasti Bydlení, pojďte se na něj podívat.
Otevřít Oprava chodníku vnitrobloku Olomoucká 36-48 a Budovcova
stavební objekty areálu - ze studie

21. 9. 2022

Rekonstrukce sportovního areálu při ZŠ Horáka

Přidali jsme nový projekt v oblasti Sport a aktivní volný čas, pojďte se na něj podívat.
Otevřít Rekonstrukce sportovního areálu při ZŠ Horáka
Kolářovy sady

14. 9. 2022

Nové informační tabule v parcích

Do prostějovských parků (Kolářovy, Smetanovy, Spitznerovy a Mládkovy sady) byly na začátku září instalování informační tabule. Tyto tabule poslouží návštěvníkům k určité orientaci v jednotlivých parcích. Jsou zde zároveň uvedena základní data o vzniku konkrétního parku, jeho historii, a také přib...
Otevřít Nové informační tabule v parcích

Nejbližší akce

5. 10. 2022
Svátek seniorů
pro seniory - vstup zdarma

Svátek seniorů

KDE KaSC, Komenského 6, Prostějov OD 14:00 hodin
7. 10. 2022
Plakátek
pro děti

Dýňová stezka odvahy a zručnosti

KDE Smetanovy sady OD 18:00 hodin

123

Projektů na zlepšení vašeho života

Zobrazit na mapě

4

Strategicky ucelených oblastí

Prohlédnout strategii

Budoucnost není dílem náhody, ale vzájemné spolupráce všech obyvatel města.

Spolupráce s obyvateli a místními subjekty při plánování a realizaci projektů je zásadním předpokladem zvyšování kvality života ve městě.Na základě dialogu s nimi a přihlédnutí k finančním i časovým hlediskům se budeme snažit uskutečnit maximum projektů, které budou mít širokou veřejnou podporu.

Stavební investice zahrnují přehled akcí, které jsou schváleny orgány města (rada a zastupitelstvo) včetně zajištění finančních prostředků.

V průběhu roku dochází k úpravě (aktualizaci) některých jmenovitých akcí dle potřeby, a to na základě  tzv. rozpočtových opatření, která bývají schvalována v průběhu celého roku. Jsou potřebná z důvodu krytí uzavíraných smluv o dílo vzešlých z výběrových řízení a taktéž na pořízení nových projektů a akcí na základě úkolů z orgánů města a možností přijatých dotací.  
 

Menu