SPOLEČNĚ rozvíjíme městoProstějovměstoProstějovměstoProstějovměstoProstějov.

Prostějov - zdravé srdce Hané!

Pojďte s námi realizovat Vaše sny a nápady.

Druhý ročník participativního rozpočtu byl zahájen 1.10. 2022 a do 30.11.2022 mohli občané předkládat své návrhy. Tentokrát bylo podáno celkem 9 projektů a další byl ze strany předkladatelky stažen. V prosinci a lednu probíhá kontrola projektů a v měsíci únoru bude spuštěno hlasování o nejlepší projekt v očích veřejnosti. Opět je na vítězné projekty vyčleněna celková částka 3 mil. Kč. 

V prvním ročníku bylo podáno 36 občanských návrhů a do hlasování veřejnosti postoupilo 14 z nich. Rada města Prostějova konaná dne 22.3.2022 schválila k realizaci tyto projekty participativního rozpočtu: Altán v Kolářových sadech, Oprava chodníků vnitrobloku Olomoucká 36 - 48, Workout hřiště na náměstí Spojenců a Vraťte nám hvězdnou oblohu. Dokončeny již byly projekty: Altán, Workoutové hřiště, Vraťte nám hvězdnou oblohu (realizace rekonstrukce veřejného osvětlení v Kolářových sadech). Oprava chodníků je projekčně připravena s možností realizace v tomto roce. 

Velká část občanů našeho města se zapojila do tvorby Strategického plánu (formou dotazníkového šetření a pocitových map).  Odpovídali na otázky ke třem oblastem - nejprve v oblasti životního prostředí, následoval průzkum oblasti společenské se zaměřením na rozvoj volnočasových aktivit a pokračovalo se tématy mobility a lokální ekonomiky. Kromě občanů se zapojili i místní podnikatelé, pro které byl určen speciální dotazník. Velice děkujeme všem za Vaši spolupráci. Výsledek najdete tady Mapa | Prostějov (prostejov.eu)

Aktuálně

Hledáme na odbor nové kolegy!

27. 1. 2023

Hledáme na odbor nové kolegy!

👉 Máme volná místa! Pokud Vás láká představa podílet se na projektech města Prostějova, přihlašte se do výběrového řízení do 13. 2. 2023 👈 TECHNICKÝ DOZOR   TECHNICKÝ PŘÍPRAVÁŘ/PŘÍPRAVÁŘKA 
Otevřít Hledáme na odbor nové kolegy!
Už známe občanské projekty, které postupuji do hlasování

25. 1. 2023

Už známe občanské projekty, které postupuji do hlasování

V prosinci 2022 a v lednu 2023 probíhala kontrola předložených projektů z hlediska souladu s pravidly (soulad se Zásadami, s rozvojovou strategií, technická realizovatelnost).  Celkem bylo předloženo devět projektů, šest z nich postupuje k hlasování, z toho čtyři jsou z oblasti sportu a volnéh...
Otevřít Už známe občanské projekty, které postupuji do hlasování
Hlasování k participativnímu rozpočtu se blíží!

17. 1. 2023

Hlasování k participativnímu rozpočtu se blíží!

Do letošního ročníku participativního rozpočtu bylo občany navrženo celkem 9 projektů, z toho pět z oblasti sportu a aktivního volného času. Ještě v průběhu ledna probíhá kontrola a posuzování projektů ze strany věcně příslušných odborů magistrátu. Projekty, které postoupí do dalšího procesu partici...
Otevřít Hlasování k participativnímu rozpočtu se blíží!
Návrh vitráží lunet

16. 1. 2023

Národní dům - obnova vitráží lunet v divadelním sále

Přidali jsme nový projekt v oblasti Kultura a zábava, pojďte se na něj podívat.
Otevřít Národní dům - obnova vitráží lunet v divadelním sále

Nejbližší akce

29. 1. 2023
Prostějovský SWAP
pro veřejnost

Prostějovský SWAP

KDE sál kulturního klubu DUHA na ulici Školní 4 v Prostějově OD 14:00 hodin
16. 2. 2023
Jak bude vypadat prostějovská krajina?
představení záměrů a diskuze

Jak bude vypadat prostějovská krajina?

KDE Zasedací místnost ve dvoře prostějovské radnice OD 16:00 hodin

165

Projektů na zlepšení vašeho života

Zobrazit na mapě

4

Strategicky ucelených oblastí

Prohlédnout strategii

Budoucnost není dílem náhody, ale vzájemné spolupráce všech obyvatel města.

Spolupráce s obyvateli a místními subjekty při plánování a realizaci projektů je zásadním předpokladem zvyšování kvality života ve městě.Na základě dialogu s nimi a přihlédnutí k finančním i časovým hlediskům se budeme snažit uskutečnit maximum projektů, které budou mít širokou veřejnou podporu.

Stavební investice zahrnují přehled akcí, které jsou schváleny orgány města (rada a zastupitelstvo) včetně zajištění finančních prostředků.

V průběhu roku dochází k úpravě (aktualizaci) některých jmenovitých akcí dle potřeby, a to na základě  tzv. rozpočtových opatření, která bývají schvalována v průběhu celého roku. Jsou potřebná z důvodu krytí uzavíraných smluv o dílo vzešlých z výběrových řízení a taktéž na pořízení nových projektů a akcí na základě úkolů z orgánů města a možností přijatých dotací.  
 

Menu