SPOLEČNĚ rozvíjíme městoProstějovměstoProstějovměstoProstějovměstoProstějov.

Prostějov - zdravé srdce Hané!

Pojďte s námi realizovat Vaše sny a nápady.

Druhý ročník participativního rozpočtu byl zahájen 1.10. 2022 a do 30.11.2022 mohli občané předkládat své návrhy. Tentokrát bylo podáno celkem 9 projektů a další byl ze strany předkladatelky stažen. V prosinci a lednu probíhala kontrola projektů, do hlasování jich postupuje šest. Od 1.února bylo spuštěno hlasování o nejlepší projekt v očích veřejnosti. Po měsíci hlasování již víme, kolik hlasů získalo těchto 6 projektů. Poslední březnová schůze rady města schválila k přípravě a realizaci všech 6 projektů! 

V prvním ročníku bylo podáno 36 občanských návrhů a do hlasování veřejnosti postoupilo 14 z nich. Rada města Prostějova konaná dne 22.3.2022 schválila k realizaci tyto projekty participativního rozpočtu: Altán v Kolářových sadech, Oprava chodníků vnitrobloku Olomoucká 36 - 48, Workout hřiště na náměstí Spojenců a Vraťte nám hvězdnou oblohu. Dokončeny již byly projekty: Altán, Workoutové hřiště, Vraťte nám hvězdnou oblohu (realizace rekonstrukce veřejného osvětlení v Kolářových sadech). Oprava chodníků je projekčně připravena s možností realizace v tomto roce. 

Velká část občanů našeho města se zapojila do tvorby Strategického plánu (formou dotazníkového šetření a pocitových map).  Odpovídali na otázky ke třem oblastem - nejprve v oblasti životního prostředí, následoval průzkum oblasti společenské se zaměřením na rozvoj volnočasových aktivit a pokračovalo se tématy mobility a lokální ekonomiky. Kromě občanů se zapojili i místní podnikatelé, pro které byl určen speciální dotazník. Velice děkujeme všem za Vaši spolupráci. Výsledek najdete tady Mapa | Prostějov (prostejov.eu)

Aktuálně

Aquapark Koupelky

2. 6. 2023

Koupaliště otevřena!

Letní koupací sezóna je tu. Od 1.6.2023 se otevírají brány obou koupališť v Prostějově. Areály budou otevřené v případě příznivého počasí v červnu od 10 do 19 hodin denně. Informaci o provozu je možné si ověřit na tel. 778 416 662 (pro aquapark) a na 582 301 793 (p...
Otevřít Koupaliště otevřena!
předmětný bytový dům

1. 6. 2023

Rekonstrukce bytového domu Švýcarská 2-4 a J. V. Myslbeka 17, 19, 21 (EÚO)

Přidali jsme nový projekt v oblasti Bydlení, pojďte se na něj podívat.
Otevřít Rekonstrukce bytového domu Švýcarská 2-4 a J. V. Myslbeka 17, 19, 21 (EÚO)
V Čechovicích se živě diskutovalo

16. 5. 2023

V Čechovicích se živě diskutovalo

V úterý 9.5.2023 odpoledne probíhalo v sokolovně v Čechovicích veřejné projednání návrhu Revitalizace návsi v Čechovicích, na které přišlo přes 60 místních obyvatel. Jsme nesmírně rádi za tak hojnou účast, která ukazuje, že se obyvatelé Čechovic aktivně zajímají, co se u nich děje. Za účasti vede...
Otevřít V Čechovicích se živě diskutovalo
Mapa cyklostezek 2023

12. 5. 2023

Mapa cyklostezek 2023

Aktualizovaná mapa cyklistických stezek na území města Prostějova je tady! Odbor rozvoje a investic každoročně před sezónou zveřejňuje aktuální mapu cyklostezek, na které najdete i plánové CS a také výhledové. Na mapě jsou zakresleny i stanice sdílených kol.  V Prostějově už máme k dispoz...
Otevřít Mapa cyklostezek 2023

Nejbližší akce

10. 6. 2023
Den životního prostředí
pro veřejnost

Den životního prostředí

KDE v okolí bistra Hloučela U Matesů OD 14:00 hodin
17. 6. 2023
Letní scéna na nádvoří zámku - MidiLidi a další kapely
pro veřejnost

Letní scéna na nádvoří zámku - MidiLidi a další kapely

KDE na nádvoří zámku OD 15:00 hodin

187

Projektů na zlepšení vašeho života

Zobrazit na mapě

4

Strategicky ucelených oblastí

Prohlédnout strategii

Budoucnost není dílem náhody, ale vzájemné spolupráce všech obyvatel města.

Spolupráce s obyvateli a místními subjekty při plánování a realizaci projektů je zásadním předpokladem zvyšování kvality života ve městě.Na základě dialogu s nimi a přihlédnutí k finančním i časovým hlediskům se budeme snažit uskutečnit maximum projektů, které budou mít širokou veřejnou podporu.

Stavební investice zahrnují přehled akcí, které jsou schváleny orgány města (rada a zastupitelstvo) včetně zajištění finančních prostředků.

V průběhu roku dochází k úpravě (aktualizaci) některých jmenovitých akcí dle potřeby, a to na základě  tzv. rozpočtových opatření, která bývají schvalována v průběhu celého roku. Jsou potřebná z důvodu krytí uzavíraných smluv o dílo vzešlých z výběrových řízení a taktéž na pořízení nových projektů a akcí na základě úkolů z orgánů města a možností přijatých dotací.  
 

Menu