SPOLEČNĚ rozvíjíme městoProstějovměstoProstějovměstoProstějovměstoProstějov.

Prostějov - zdravé srdce Hané!

Pojďte s námi realizovat Vaše sny a nápady.

Fáze hlasování k projektům participativního rozpočtu je v plném proudu! 

Po celý duben můžete dát svoje hlasy Vámi vybranému projektu z devíti. Přidělte 2 kladné hlasy a můžete také dát 1 záporný hlas. 

 

do 31.12.2023 mohl každý občan Prostějova starší 15 let podat až 3 návrhy s max. náklady 1 mil. Kč/1 projekt. Opět je na projekty vyčleněna částka 3 mil. Kč. Celkem bylo podáno 20 projektů. V lednu a začátkem února 2024 projekty prošly kontrolou a už víme, že do fáze hlasování postupuje 9 projektů. V březnu se budou připravovat propagace projektů včetně natáčení videí. V dubnu proběhne hlasování veřejnosti a projekty s nejvyšším počtem kladných hlasů mohou postoupit k realizaci. Budeme rádi, když se zapojíte i Vy!

 

Druhý ročník participativního rozpočtu byl zahájen 1.10. 2022 a do 30.11.2022 mohli občané předkládat své návrhy. Tentokrát bylo podáno celkem 9 projektů a další byl ze strany předkladatelky stažen. V prosinci a lednu probíhala kontrola projektů, do hlasování jich postupuje šest. Od 1.února bylo spuštěno hlasování o nejlepší projekt v očích veřejnosti. Začátkem března 2023 bylo jasné, kolik hlasů získalo těchto 6 projektů. Poslední březnová schůze rady města schválila k přípravě a realizaci všech 6 projektů! Již byly realizovány projekty Discgolfové hřiště v Kolářových sadech, Informace o prostějovských osobnostech na tabulkách ulic, další čtyři projekty se realizují. 

V prvním ročníku bylo podáno 36 občanských návrhů a do hlasování veřejnosti postoupilo 14 z nich. Rada města Prostějova konaná dne 22.3.2022 schválila k realizaci tyto projekty participativního rozpočtu: Altán v Kolářových sadech, Oprava chodníků vnitrobloku Olomoucká 36 - 48, Workout hřiště na náměstí Spojenců a Vraťte nám hvězdnou oblohu. Dokončeny již byly projekty: Altán, Workoutové hřiště, Vraťte nám hvězdnou oblohu (realizace rekonstrukce veřejného osvětlení v Kolářových sadech). Oprava chodníků je projekčně připravena, ale bude realizována až v jarních měsících 2024 po realizaci regenerace bytového domu, které si zajišťuje příslušné společenství samo.

Dopravní terminál Újezd včetně parkovacího domu

Dopravní terminál Újezd včetně parkovacího domu

Plánovaný
Otevřít Dopravní terminál Újezd včetně parkovacího domu
Navýšení kapacity Jeslí na sídlišti Svobody

Navýšení kapacity Jeslí na sídlišti Svobody

Plánovaný
Otevřít Navýšení kapacity Jeslí na sídlišti Svobody

Skvělé nápady přibývají každý den...

Aktuálně

Další komunitní sázení je tady

17. 4. 2024

Další komunitní sázení je tady

Tentokrát bude oblíbené komunitní sázení probíhat v Kolářových sadech na místě psí loučky, a to v sobotu 25.5.2024. K výsadbě je přichystáno celkem devět stromů, přesněji 7 kusů Višně chloupkaté „ Accolade“, jeden Javor mléč a jeden Javor klen.  Zájemci o komunitní sázení se mohou hlásit na...
Otevřít Další komunitní sázení je tady
Záběr z akce Aktivní senior

15. 4. 2024

Projekty prevence kriminality 2024

Přidali jsme nový projekt v oblasti Sport a aktivní volný čas, pojďte se na něj podívat.
Otevřít Projekty prevence kriminality 2024
Aktualizovaná mapa cyklostezek je na světě!

12. 4. 2024

Aktualizovaná mapa cyklostezek je na světě!

S nástupem letních teplot se rozšířil počet uživatelů kol a také návštěvníků města. Jako každý rok byla zaktualizována mapa cyklostezek v Prostějově, která obsahuje i úseky, které jsou připraveny (projektová dokumentace je k dispozici nebo se zpracovává) a ty ve výhledu (plánované). Největší podí...
Otevřít Aktualizovaná mapa cyklostezek je na světě!
hrazda s vlajkou

10. 4. 2024

Hrazda na koupaliště ve Vrahovicích

Přidali jsme nový projekt v oblasti Sport a aktivní volný čas, pojďte se na něj podívat.
Otevřít Hrazda na koupaliště ve Vrahovicích

Nejbližší akce

2. 4. 24 - 30. 4. 24
Brány památek dokořán v Prostějově
pro veřejnost

Brány památek dokořán v Prostějově

KDE radniční věž, muzeum, židovský hřbitov, zámek, harmonium, Národní dům, kino Metro 70 OD 13:00 hodin
20. 4. 24 - 20. 4. 24
Den Země a Ekojarmark
hlavně děti a veřejnost

Den Země a Ekojarmark

KDE náměstí T. G. Masaryka OD 08:00 hodin

226

Projektů na zlepšení vašeho života

Zobrazit na mapě

4

Strategicky ucelených oblastí

Prohlédnout strategii

Budoucnost není dílem náhody, ale vzájemné spolupráce všech obyvatel města.

Spolupráce s obyvateli a místními subjekty při plánování a realizaci projektů je zásadním předpokladem zvyšování kvality života ve městě.Na základě dialogu s nimi a přihlédnutí k finančním i časovým hlediskům se budeme snažit uskutečnit maximum projektů, které budou mít širokou veřejnou podporu.

Stavební investice zahrnují přehled akcí, které jsou schváleny orgány města (rada a zastupitelstvo) včetně zajištění finančních prostředků.

V průběhu roku dochází k úpravě (aktualizaci) některých jmenovitých akcí dle potřeby, a to na základě  tzv. rozpočtových opatření, která bývají schvalována v průběhu celého roku. Jsou potřebná z důvodu krytí uzavíraných smluv o dílo vzešlých z výběrových řízení a taktéž na pořízení nových projektů a akcí na základě úkolů z orgánů města a možností přijatých dotací.  
 

Menu