Strategický plán Prostějov 2022-2035 schválen

Strategie může spoustě z nás znít jako něco komplikovaného (což bohužel často i je). Bez strategického plánu se dnes už prakticky žádné město neobejde. Právě skrze něj se totiž mění vize v realitu. Naším cílem je proto tyto plány zjednodušit a přiblížit všem obyvatelům města, aby k nim mohli průběžně přidávat své podněty.

Proto jsme se rozhodli začít vlastními silami řešit aktuální témata.

Aktuální hlavní oblasti, které jsou v rámci nového strategického plánu řešeny: životní prostředí (zaměřeno na modrozelenou infrastrukturu), společenská oblast (zaměřeno především na volnočasové aktivity), lokální ekonomika a mobilita.

Výstupem  dlouhého procesu kromě strategického plánu  je Plán udržitelné městské mobility města Prostějova a Adaptační strategie.  

Řešené oblasti korespondují s pilíři trvale udržitelného rozvoje. 

Společnost a volnočasové aktivity

Tato strategická oblast zahrnuje problematiku kvalitního bydlení, dostupnosti a úrovně veřejných služeb (zdravotní, sociální péče, školství atd.), přístup ke sportovní a kulturní infrastruktuře, podpora každodenní rekreace.

 

Rozšíření kapacity Azylového centra - další etapa

Rozšíření kapacity Azylového centra - další etapa

Plánovaný
Otevřít Rozšíření kapacity Azylového centra - další etapa
Stezka zdraví v biokoridoru Hloučela - doplnění stávající naučné stezky

Stezka zdraví v biokoridoru Hloučela - doplnění stávající naučné stezky

Dokončený
Otevřít Stezka zdraví v biokoridoru Hloučela - doplnění stávající naučné stezky
ZŠ Skálovo nám. - oprava podlahy tělocvičny

ZŠ Skálovo nám. - oprava podlahy tělocvičny

Dokončený
Otevřít ZŠ Skálovo nám. - oprava podlahy tělocvičny
Zimní stadion - šatny pro mládež a rekondiční centrum

Zimní stadion - šatny pro mládež a rekondiční centrum

Plánovaný
Otevřít Zimní stadion - šatny pro mládež a rekondiční centrum
MŠ Partyzánská - oprava sociálního zařízení

MŠ Partyzánská - oprava sociálního zařízení

Dokončený
Otevřít MŠ Partyzánská - oprava sociálního zařízení
Obnova Národního domu

Obnova Národního domu

Dokončený
Otevřít Obnova Národního domu
ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce objektu bazénu - dodatečné obložení stropu a stěn

ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce objektu bazénu - dodatečné obložení stropu a stěn

Dokončený
Otevřít ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce objektu bazénu - dodatečné obložení stropu a stěn
Strategický plán Prostějov 2022 - 2035

Strategický plán Prostějov 2022 - 2035

Dokončený
Otevřít Strategický plán Prostějov 2022 - 2035
Navýšení kapacity Jeslí na sídlišti Svobody

Navýšení kapacity Jeslí na sídlišti Svobody

Plánovaný
Otevřít Navýšení kapacity Jeslí na sídlišti Svobody
Národní dům - rekonstrukce kuchyně, kotelny a zdroje tepla

Národní dům - rekonstrukce kuchyně, kotelny a zdroje tepla

Dokončený
Otevřít Národní dům - rekonstrukce kuchyně, kotelny a zdroje tepla
Obnova vitráží v Národním domě

Obnova vitráží v Národním domě

Dokončený
Otevřít Obnova vitráží v Národním domě
Oplocení psí loučky na ulici Plumlovská

Oplocení psí loučky na ulici Plumlovská

Dokončený
Otevřít Oplocení psí loučky na ulici Plumlovská
Přípojky inženýrských sítí pro nový areál IZS

Přípojky inženýrských sítí pro nový areál IZS

Plánovaný
Otevřít Přípojky inženýrských sítí pro nový areál IZS
Rozšíření RG a ZŠ O. Wichterleho - zvýšení kapacity

Rozšíření RG a ZŠ O. Wichterleho - zvýšení kapacity

Plánovaný
Otevřít Rozšíření RG a ZŠ O. Wichterleho - zvýšení kapacity
Rozšíření ZŠ E. Valenty - zvýšení kapacity

Rozšíření ZŠ E. Valenty - zvýšení kapacity

Plánovaný
Otevřít Rozšíření ZŠ E. Valenty - zvýšení kapacity
Veřejné prostranství na Husově náměstí před bývalou ZŠ

Veřejné prostranství na Husově náměstí před bývalou ZŠ

Dokončený
Otevřít Veřejné prostranství na Husově náměstí před bývalou ZŠ
Workoutové hřiště na ul. Vícovská

Workoutové hřiště na ul. Vícovská

Dokončený
Otevřít Workoutové hřiště na ul. Vícovská
ZUŠ Kravařova - oprava vnějšího pláště budovy a střechy

ZUŠ Kravařova - oprava vnějšího pláště budovy a střechy

V realizaci
Otevřít ZUŠ Kravařova - oprava vnějšího pláště budovy a střechy
ZŠ Dr. Horáka - výměna rozvodů vody a odpadů - pavilon E

ZŠ Dr. Horáka - výměna rozvodů vody a odpadů - pavilon E

Dokončený
Otevřít ZŠ Dr. Horáka - výměna rozvodů vody a odpadů - pavilon E
ZŠ Majakovského - oprava fasády objektu družiny

ZŠ Majakovského - oprava fasády objektu družiny

Dokončený
Otevřít ZŠ Majakovského - oprava fasády objektu družiny
ZŠ Majakovského - oprava střechy budovy družiny

ZŠ Majakovského - oprava střechy budovy družiny

Dokončený
Otevřít ZŠ Majakovského - oprava střechy budovy družiny
ZŠ a MŠ Kollárova – oprava vnitřních rozvodů v pavilonu MŠ Husovo nám.

ZŠ a MŠ Kollárova – oprava vnitřních rozvodů v pavilonu MŠ Husovo nám.

Dokončený
Otevřít ZŠ a MŠ Kollárova – oprava vnitřních rozvodů v pavilonu MŠ Husovo nám.
Plynofikace Azylového centra včetně nové kotelny a rozvodů tepla

Plynofikace Azylového centra včetně nové kotelny a rozvodů tepla

Dokončený
Otevřít Plynofikace Azylového centra včetně nové kotelny a rozvodů tepla

Životní prostředí

Změna klimatu představuje aktuální problém – je nutno se zabývat prevencí proti suchu, záplavám a erozím. Dále se zaměříme na obnovu funkcí krajiny a zkvalitnění veřejného prostoru. Máte námět na zkvalitnění zeleně nebo založení nového parku? Přes Pincity to můžete sdělit všem.

Sportcentrum DDM - hospodaření s dešťovou vodou

Sportcentrum DDM - hospodaření s dešťovou vodou

Dokončený
Otevřít Sportcentrum DDM - hospodaření s dešťovou vodou
Strategický plán Prostějov 2022 - 2035

Strategický plán Prostějov 2022 - 2035

Dokončený
Otevřít Strategický plán Prostějov 2022 - 2035
Veřejné prostranství před Hlavním nádražím

Veřejné prostranství před Hlavním nádražím

Dokončený
Otevřít Veřejné prostranství před Hlavním nádražím
Obnova a dosadba trvalkových záhonů

Obnova a dosadba trvalkových záhonů

Dokončený
Otevřít Obnova a dosadba trvalkových záhonů
Energeticky úsporná opatření MŠ Mozartova

Energeticky úsporná opatření MŠ Mozartova

Dokončený
Otevřít Energeticky úsporná opatření MŠ Mozartova
Energeticky úsporná opatření ZŠ Čechovice

Energeticky úsporná opatření ZŠ Čechovice

Dokončený
Otevřít Energeticky úsporná opatření ZŠ Čechovice
Energeticky úsporná opatření MŠ Mánesova

Energeticky úsporná opatření MŠ Mánesova

Dokončený
Otevřít Energeticky úsporná opatření MŠ Mánesova
Plynofikace Azylového centra včetně nové kotelny a rozvodů tepla

Plynofikace Azylového centra včetně nové kotelny a rozvodů tepla

Dokončený
Otevřít Plynofikace Azylového centra včetně nové kotelny a rozvodů tepla
Polopodzemní kontejnery

Polopodzemní kontejnery

Dokončený
Otevřít Polopodzemní kontejnery
Radnice Prostějov - zateplení půdy

Radnice Prostějov - zateplení půdy

Dokončený
Otevřít Radnice Prostějov - zateplení půdy
Veřejné osvětlení v ulici Luční

Veřejné osvětlení v ulici Luční

Dokončený
Otevřít Veřejné osvětlení v ulici Luční
Veřejné osvětlení v ulici Dr. Horáka

Veřejné osvětlení v ulici Dr. Horáka

Dokončený
Otevřít Veřejné osvětlení v ulici Dr. Horáka
Zimní stadion - fotovoltaika na objektu šaten

Zimní stadion - fotovoltaika na objektu šaten

V realizaci
Otevřít Zimní stadion - fotovoltaika na objektu šaten

Mobilita

Snížení prašnosti a hluku ve městě přispěje snížení počtu aut. Můžete se zapojit i Vy a více jezdit na kole nebo chodit pěšky, případně použít MHD. Vytváříme pro to ideální podmínky. Připravujeme nový dopravní terminál pro zvýšení komfortu cestujících autobusem. Chceme posílit pobytové a rekreační funkce města s důrazem na zajištění kvalitního prostředí pro budoucí generace.

Rekonstrukce chodníku na ulici Wolfova

Rekonstrukce chodníku na ulici Wolfova

Plánovaný
Otevřít Rekonstrukce chodníku na ulici Wolfova
Lávka pro pěší v Čechovicích

Lávka pro pěší v Čechovicích

Dokončený
Otevřít Lávka pro pěší v Čechovicích
Strategický plán Prostějov 2022 - 2035

Strategický plán Prostějov 2022 - 2035

Dokončený
Otevřít Strategický plán Prostějov 2022 - 2035
Dopravní prostupnost území J. B. Pecky - Kostelecká

Dopravní prostupnost území J. B. Pecky - Kostelecká

Dokončený
Otevřít Dopravní prostupnost území J. B. Pecky - Kostelecká
Rekonstrukce ul. Vrahovická - doplnění parkoviště

Rekonstrukce ul. Vrahovická - doplnění parkoviště

Dokončený
Otevřít Rekonstrukce ul. Vrahovická - doplnění parkoviště
Rekonstrukce komunikace a chodníku a veřejné osvětlení v Žešově

Rekonstrukce komunikace a chodníku a veřejné osvětlení v Žešově

Dokončený
Otevřít Rekonstrukce komunikace a chodníku a veřejné osvětlení v Žešově
Oprava komunikace ulice Vodní

Oprava komunikace ulice Vodní

Dokončený
Otevřít Oprava komunikace ulice Vodní
Rekonstrukce komunikace Říční ve Vrahovicích

Rekonstrukce komunikace Říční ve Vrahovicích

Dokončený
Otevřít Rekonstrukce komunikace Říční ve Vrahovicích
Rekonstrukce ulic Trávnická a Sokolská - chodníky Trávnická a Sokolská

Rekonstrukce ulic Trávnická a Sokolská - chodníky Trávnická a Sokolská

Dokončený
Otevřít Rekonstrukce ulic Trávnická a Sokolská - chodníky Trávnická a Sokolská
Rekonstrukce a nový chodník ul. Prešovská a Čs. armádního sboru ve Vrahovicích - 1. a 2. etapa

Rekonstrukce a nový chodník ul. Prešovská a Čs. armádního sboru ve Vrahovicích - 1. a 2. etapa

Dokončený
Otevřít Rekonstrukce a nový chodník ul. Prešovská a Čs. armádního sboru ve Vrahovicích - 1. a 2. etapa
Rekonstrukce mostu na ulici B. Šmerala

Rekonstrukce mostu na ulici B. Šmerala

Plánovaný
Otevřít Rekonstrukce mostu na ulici B. Šmerala
Rekonstrukce mostu přes D 46 v Žešově

Rekonstrukce mostu přes D 46 v Žešově

Dokončený
Otevřít Rekonstrukce mostu přes D 46 v Žešově
Rekonstrukce mostu na ul. M. Pujmanové

Rekonstrukce mostu na ul. M. Pujmanové

Plánovaný
Otevřít Rekonstrukce mostu na ul. M. Pujmanové
Stavební úpravy křižovatky Tovární Říční

Stavební úpravy křižovatky Tovární Říční

Dokončený
Otevřít Stavební úpravy křižovatky Tovární Říční
Dopravní řešení před městským hřbitovem - I. a II. etapa

Dopravní řešení před městským hřbitovem - I. a II. etapa

Dokončený
Otevřít Dopravní řešení před městským hřbitovem - I. a II. etapa
Rekonstrukce ulice Wolkerova (úsek

Rekonstrukce ulice Wolkerova (úsek "A" II/150 Prostějov - Přerov)

Dokončený
Otevřít Rekonstrukce ulice Wolkerova (úsek "A" II/150 Prostějov - Přerov)
Rekonstrukce ulice Vrahovická (úsek

Rekonstrukce ulice Vrahovická (úsek "B" II/150 Prostějov - Přerov)

Dokončený
Otevřít Rekonstrukce ulice Vrahovická (úsek "B" II/150 Prostějov - Přerov)
Parkoviště Žeranovská

Parkoviště Žeranovská

V realizaci
Otevřít Parkoviště Žeranovská
Oprava chodníků 2023 - části chodníku ulice Lidická

Oprava chodníků 2023 - části chodníku ulice Lidická

Dokončený
Otevřít Oprava chodníků 2023 - části chodníku ulice Lidická
Rekonstrukce ulice v Žešově na pozemku p.č. 410/1

Rekonstrukce ulice v Žešově na pozemku p.č. 410/1

Plánovaný
Otevřít Rekonstrukce ulice v Žešově na pozemku p.č. 410/1
Oprava chodníku vnitrobloku Olomoucká 36-48 a Budovcova

Oprava chodníku vnitrobloku Olomoucká 36-48 a Budovcova

V realizaci
Otevřít Oprava chodníku vnitrobloku Olomoucká 36-48 a Budovcova
Parkování na sídlišti Svobody u bloku 17

Parkování na sídlišti Svobody u bloku 17

Plánovaný
Otevřít Parkování na sídlišti Svobody u bloku 17
Rekonstrukce chodníku podél ulice Vrahovická - úsek I

Rekonstrukce chodníku podél ulice Vrahovická - úsek I

Dokončený
Otevřít Rekonstrukce chodníku podél ulice Vrahovická - úsek I
Rekonstrukce chodníku na ul. Netušilova na západní straně

Rekonstrukce chodníku na ul. Netušilova na západní straně

Plánovaný
Otevřít Rekonstrukce chodníku na ul. Netušilova na západní straně
Rekonstrukce chodníku podél ul. Vrahovická - úseky II až V

Rekonstrukce chodníku podél ul. Vrahovická - úseky II až V

Dokončený
Otevřít Rekonstrukce chodníku podél ul. Vrahovická - úseky II až V
Příprava dopravního opatření ke zvýšení bezpečnosti chodců při přecházení silnice v Martinákově ulici v křižovatce s ulicí Pod Kosířem

Příprava dopravního opatření ke zvýšení bezpečnosti chodců při přecházení silnice v Martinákově ulici v křižovatce s ulicí Pod Kosířem

Plánovaný
Otevřít Příprava dopravního opatření ke zvýšení bezpečnosti chodců při přecházení silnice v Martinákově ulici v křižovatce s ulicí Pod Kosířem

Podpora lokální ekonomiky

Zvýšení aktraktivity města pro občany, návštěvníky a investory je jednou z klíčových priorit vedení města. Patří sem i zkvalitnění rozpočtového plánování, podpora podnikání formou co nejmenší byrokratické zátěže, nabídka pozemků, pravidelné sledování jejich potřeb atd. Je potřeba podporovat projekty, které přitáhnou více lidí k návštěvám města. 

Národní dům - rekonstrukce kuchyně, kotelny a zdroje tepla

Národní dům - rekonstrukce kuchyně, kotelny a zdroje tepla

Dokončený
Otevřít Národní dům - rekonstrukce kuchyně, kotelny a zdroje tepla
Strategický plán Prostějov 2022 - 2035

Strategický plán Prostějov 2022 - 2035

Dokončený
Otevřít Strategický plán Prostějov 2022 - 2035
Menu