Společně rozvíjíme Prostějov

Spouštíme nový projekt. Jsme otevřeni nápadům na zlepšení.

Občanské projekty PaRo 2023 byly vybrány k realizaci!

Děkujeme Vám za všechny hlasy a vyjádření podpory občanských projektů.

Výsledky jsou již k dispozici a známe pořadí všech projektů, o kterých se hlasovalo. Čísla u projektů v pravém horním rohu vyjadřují celkové hlasy (elektronické + anketní hlasy po odečtu záporných hlasů). Čísla v kolečku před názvy projektů představují počet hlasů podaných elektronicky. 

Na schůzi rady města v květnu bylo rozhodnuto, které projekty budou zrealizovány z devíti námětů: Zábavné hřiště s 3D prvky, Streetball hřiště Okružní, Modernizace dětského hřiště J. Suka. 

Your browser does not support the video tag.

Pro nápady občanů města máme i pro letošní ročník připraveny 3 miliony korun. Občané tak mají možnost aktivně se zapojit do rozhodování o části finančních prostředků z rozpočtu města - jedná se o tzv. participativní rozpočet. Například z minulého ročníku míří k realizaci šest námětů, z toho dva byly realizovány v roce 2023, další v roce 2024. V prvním ročníku byly podpořeny čtyři, z toho tři jsou plně zrealizované a oprava chodníků ve vnitrobloku Olomoucká se právě realizuje. 

Novinky a změny v Zásadách navržené na základě zkušeností z předchozích ročníků: 

  • Specifikace předkladatele a hlasujícího – vždy osoba nad 15 let s trvalým bydlištěm v Prostějově
  • Maximální doba realizace projektu – 24 měsíců 
  • Harmonogram procesu PaRo 2023 (od listopadu 2023 – květen 2026)
  • Podání návrhu – možnosti on-line (elektronicky), písemně na formuláři nebo e-mailem zaslat koordinátorce
  • Hlasující bude mít k dispozici 2 kladné hlasy a také 1 záporný hlas 

Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji města. Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Předložené návrhy pak občané předkládají radnici k  posouzení z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením je hlasování o tom, které návrhy obyvatel má město realizovat.


Smyslem participativního rozpočtu je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí, ukázat lidem, jaké jsou možnosti obce i jak se mohou na tvoření města podílet.
Participativní rozpočtování není ve světě žádná novinka, od roku 1989 se užívá v Brazílii a během posledních patnácti let se rozšířilo i do Evropy. Funguje již v 1 500 světových městech. 

Informace k participativnímu rozpočtu Vám sdělí koordinátorka:

Ing. Jitka Vystavělová
📧:  [email protected]
☎:   582 329 380

Schválené Zásady participativního rozpočtu 2023 najdete ve spodní části této stránky v sekci Pravidla ročníku.

Podané návrhy

Někteří z vašich krajanů už přispělo svým návrhem, podívejte se na jejich nápady a dejte hlas vašim favoritům.

Modernizace dětského hřiště na ulici J. Suka celkem 314 hlasů

Modernizace dětského hřiště na ulici J. Suka

Hlasování
Otevřít Modernizace dětského hřiště na ulici J. Suka
Zábavné hřiště s 3D prvky (Vrahovice) celkem 357 hlasů

Zábavné hřiště s 3D prvky (Vrahovice)

Hlasování
Otevřít Zábavné hřiště s 3D prvky (Vrahovice)
Model města Prostějova celkem 131 hlasů

Model města Prostějova

Hlasování
Otevřít Model města Prostějova
Veřejné ohniště s altánem v biocentru U soutoku celkem 159 hlasů

Veřejné ohniště s altánem v biocentru U soutoku

Hlasování
Otevřít Veřejné ohniště s altánem v biocentru U soutoku
Streetball hřiště Okružní celkem 324 hlasů

Streetball hřiště Okružní

Hlasování
Otevřít Streetball hřiště Okružní
Oplocení psí loučky u Pivovarského rybníčku ve Vrahovicích celkem 16 hlasů

Oplocení psí loučky u Pivovarského rybníčku ve Vrahovicích

Hlasování
Otevřít Oplocení psí loučky u Pivovarského rybníčku ve Vrahovicích
Vodorovné značení na parkovišti v ul. Fanderlíkova celkem 8 hlasů

Vodorovné značení na parkovišti v ul. Fanderlíkova

Hlasování
Otevřít Vodorovné značení na parkovišti v ul. Fanderlíkova
Vydlážděme vyšlapané zkratky - Kostelní celkem 9 hlasů

Vydlážděme vyšlapané zkratky - Kostelní

Hlasování
Otevřít Vydlážděme vyšlapané zkratky - Kostelní
Oprava pítka na Dolní ulici celkem 11 hlasů

Oprava pítka na Dolní ulici

Hlasování
Otevřít Oprava pítka na Dolní ulici

Jak to funguje

1.

Listopad - prosinec 2023: Příjem návrhů a jejich konzultace

Založte si účet a podejte návrh. Registrace je rychlá, anonymizovaná. Začněte tím, že si prostudujete Zásady 3. ročníku. Jednoduše umístěte Váš návrh do mapy. Přidejte k němu co nejvíce hodnotných informací a fotek. Můžete navrhnout až 3 projekty. 

Projekt můžete podat i na tištěném formuláři - Přihlášení do projektu. Odevzdejte na podatelně nebo na Odboru rozvoje a investic či pošlete poštou. Také jej můžete poslat koordinátorce e-mailem. 

 

2.

Leden 2024 - únor 2024: Vyhodnocení projektů

Všechny projekty, které splní pravidla uvedená v Zásadách, budou překontrolovány a předkladatel vyzván k případnému doplnění nebo upřesnění projektu. Především musí být projekt navržen na pozemku v majetku města. Věcně příslušné odbory se k návrhu vyjádří a prověří se realizovatelnost záměru. Vyhovující projekty postupují k hlasování. V březnu budou představeny veřejnosti. 

Přidat návrh
3.

Duben 2024: Hlasování o nejlepších návrzích

Finální výběr proběhne formou hlasování občanů. Hlasovat můžete elektronicky a nově také prostřednictvím anketního lístku. Každý občan bude mít k dispozici 2 kladné hlasy a jeden záporný hlas, své hlasy můžete rozdělit mezi libovolné projekty nebo jednomu projektu přiřadit oba kladné hlasy. 

Menu