Společně rozvíjíme Prostějov

Spouštíme nový projekt. Jsme otevřeni nápadům na zlepšení.

Třetí ročník Participativního rozpočtu města Prostějov je zde!

Your browser does not support the video tag.

POZOR - pro podání návrhu musíte být přihlášeni nebo se registrovat!!! Jinak neuvidíte ikonku PODAT NÁVRH a nevložíte Váš námět. 

Pro Vaše nápady máme i pro letošní ročník připraveny 3 miliony korun. Získáváte tak možnost aktivně se zapojit do rozhodování o části finančních prostředků z rozpočtu města - jedná se o tzv. participativní rozpočet. 

Máte námět, co v našem městě vylepšit? Schází vám něco ve Vašem okolí? Nenechávejte si to pro sebe! Participativní rozpočet je tady pro vás!  Stačí zajímavý nápad (projekt), splnit několik pravidel a podat žádost. O tom, které projekty budou realizovány, rozhodne hlasování veřejnosti.  

Nemáte zrovna žádný nápad na změnu, ale myšlenka Společně rozvíjíme Prostějov se Vám líbí a chcete ji podpořit? Šiřte informace mezi své sousedy a známé, třeba právě oni ten nápad mají, tak dejte hlavy dohromady! 

Do života uvedeme tolik nápadů, kolik se jich svými náklady vejde do celkově vyčleněné částky. Například z minulého ročníku míří k realizaci šest námětů a v prvním ročníku byly podpořeny čtyři, z toho tři jsou plně zrealizované. 

Novinky a změny v Zásadách navržené na základě zkušeností z předchozích ročníků: 

  • Specifikace předkladatele a hlasujícího – vždy osoba nad 15 let s trvalým bydlištěm v Prostějově
  • Maximální doba realizace projektu – 24 měsíců 
  • Harmonogram procesu PaRo 2023 (od listopadu 2023 – květen 2026)
  • Podání návrhu – možnosti on-line (elektronicky), písemně na formuláři nebo e-mailem zaslat koordinátorce
  • Hlasující bude mít k dispozici 2 kladné hlasy a také 1 záporný hlas 

Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji města. Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Předložené návrhy pak občané předkládají radnici k  posouzení z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením je hlasování o tom, které návrhy obyvatel má město realizovat.


Smyslem participativního rozpočtu je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí, ukázat lidem, jaké jsou možnosti obce i jak se mohou na tvoření města podílet.
Participativní rozpočtování není ve světě žádná novinka, od roku 1989 se užívá v Brazílii a během posledních patnácti let se rozšířilo i do Evropy. Funguje již v 1 500 světových městech. 

Informace k participativnímu rozpočtu Vám sdělí koordinátorka:

Ing. Jitka Vystavělová
📧:  [email protected]
☎:   582 329 380

Schválené Zásady participativního rozpočtu 2023 najdete ve spodní části této stránky v sekci Pravidla ročníku.

Podané návrhy

Někteří z vašich krajanů už přispělo svým návrhem, podívejte se na jejich nápady a dejte hlas vašim favoritům.

Jak to funguje

1.

Listopad - prosinec 2023: Příjem návrhů a jejich konzultace

Založte si účet a podejte návrh. Registrace je rychlá, anonymizovaná. Začněte tím, že si prostudujete Zásady 3. ročníku. Jednoduše umístěte Váš návrh do mapy. Přidejte k němu co nejvíce hodnotných informací a fotek. Můžete navrhnout až 3 projekty. 

Projekt můžete podat i na tištěném formuláři - Přihlášení do projektu. Odevzdejte na podatelně nebo na Odboru rozvoje a investic či pošlete poštou. Také jej můžete poslat koordinátorce e-mailem. 

 

2.

Leden 2024 - únor 2024: Vyhodnocení projektů

Všechny projekty, které splní pravidla uvedená v Zásadách, budou překontrolovány a předkladatel vyzván k případnému doplnění nebo upřesnění projektu. Především musí být projekt navržen na pozemku v majetku města. Věcně příslušné odbory se k návrhu vyjádří a prověří se realizovatelnost záměru. Vyhovující projekty postupují k hlasování. V březnu budou představeny veřejnosti. 

Přidat návrh
3.

Duben 2024: Hlasování o nejlepších návrzích

Finální výběr proběhne formou hlasování občanů. Hlasovat můžete elektronicky a nově také prostřednictvím anketního lístku. Každý občan bude mít k dispozici 2 kladné hlasy a jeden záporný hlas, své hlasy můžete rozdělit mezi libovolné projekty nebo jednomu projektu přiřadit oba kladné hlasy. 

Pravidla ročníku

Bez pravidel to nejde, tak prosím i této části věnujte vaši pozornost. Děkujeme.

Menu