Připravujeme Nový strategický plán města

Strategie může spoustě z nás znít jako něco komplikovaného (což bohužel často i je). Bez strategického plánu se dnes už prakticky žádné město neobejde. Právě skrze něj se totiž mění vize v realitu. Naším cílem je proto tyto plány zjednodušit a přiblížit všem obyvatelům města, aby k nim mohli průběžně přidávat své podněty.

Proto jsme se rozhodli začít vlastními silami řešit aktuální témata.

Aktuální hlavní oblasti, která budou v rámci Nového strategického plánu řešena jsou: životní prostředí (zaměřeno na modrozelenou infrastrukuturu), společenská oblast (zaměřeno především na volnočasové aktivity), lokální ekonomika a mobilita.

Výstupem  dlouhého procesu kromě strategíckého plánu bude i Plán udržitelné městské mobility města Prostějova

Řešené oblasti korespondují s pilíři trvale udržitelného rozvoje. 

Podpora lokální ekonomiky

Zvýšení aktraktivity města pro občany, návštěvníky a investory je jednou z klíčových priorit vedení města. Patří sem i zkvalitnění rozpočtového plánování, podpora podnikání formou co nejmenší byrokratické zátěže, nabídka pozemků, pravidelné sledování jejich potřeb atd. Je potřeba podporovat projekty, které přitáhnou více lidí k návštěvám města. 

Mobilita

Snížení prašnosti a hluku ve městě přispěje snížení počtu aut. Můžete se zapojit i Vy a více jezdit na kole nebo chodit pěšky, případně použít MHD. Vytváříme pro to ideální podmínky. Připravujeme nový dopravní terminál pro zvýšení komfortu cestujících autobusem. Chceme posílit pobytové a rekreační funkce města s důrazem na zajištění kvalitního prostředí pro budoucí generace.

Rekonstrukce a nový chodník ul. Prešovská a Čs. armádního sboru ve Vrahovicích

Rekonstrukce a nový chodník ul. Prešovská a Čs. armádního sboru ve Vrahovicích

Otevřít Rekonstrukce a nový chodník ul. Prešovská a Čs. armádního sboru ve Vrahovicích
Rekonstrukce ulice Wolkerova (úsek

Rekonstrukce ulice Wolkerova (úsek "A" II/150 Prostějov - Přerov)

Otevřít Rekonstrukce ulice Wolkerova (úsek "A" II/150 Prostějov - Přerov)
Rekonstrukce komunikace a chodníku a veřejné osvětlení v Žešově

Rekonstrukce komunikace a chodníku a veřejné osvětlení v Žešově

Otevřít Rekonstrukce komunikace a chodníku a veřejné osvětlení v Žešově
Rekonstrukce ulice Vrahovická (úsek

Rekonstrukce ulice Vrahovická (úsek "B" II/150 Prostějov - Přerov)

Otevřít Rekonstrukce ulice Vrahovická (úsek "B" II/150 Prostějov - Přerov)
Strategický plán a Plán městské udržitelné mobility

Strategický plán a Plán městské udržitelné mobility

Otevřít Strategický plán a Plán městské udržitelné mobility

Životní prostředí

Změna klimatu představuje aktuální problém – je nutno se zabývat prevencí proti suchu, záplavám a erozím. Dále se zaměříme na obnovu funkcí krajiny a zkvalitnění veřejného prostoru. Máte námět na zkvalitnění zeleně nebo založení nového parku? Přes Pincity to můžete sdělit všem.

Strategický plán a Plán městské udržitelné mobility

Strategický plán a Plán městské udržitelné mobility

Otevřít Strategický plán a Plán městské udržitelné mobility

Společnost a volnočasové aktivity

Tato strategická oblast zahrnuje problematiku kvalitního bydlení, dostupnosti a úrovně veřejných služeb (zdravotní, sociální péče, školství atd.), přístup ke sportovní a kulturní infrastruktuře, podpora každodenní rekreace.

 

ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce objektu bazénu - dodatečné obložení stropu a stěn

ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce objektu bazénu - dodatečné obložení stropu a stěn

Otevřít ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce objektu bazénu - dodatečné obložení stropu a stěn
Strategický plán a Plán městské udržitelné mobility

Strategický plán a Plán městské udržitelné mobility

Otevřít Strategický plán a Plán městské udržitelné mobility
Menu